VZP výroční zpráva

Grafický návrh, sazba a předtisková příprava rozsáhlé výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.


Fotogalerie